Stop pels
FAQ Kontakt
Light

FAQ

1. Hvad er status på pelsfarme i Europa?
De fleste EU-lande har forbudt eller begrænset opdræt af dyr for deres pels. I øjeblikket er det stadig lovligt at opdrætte og aflive dyr på pelsfarme i Finland, Polen, Letland, Litauen, Grækenland, Sverige (kun mink) og Rumænien.

I Danmark har vi et forbud mod avl af ræve og mårhunde, men på nuværende tidspunkt er der kun et midlertidigt forbud mod minkavl grundet tidligere smitteudbrud af COVID-19. Om minkavl vil forblive permanent lukket eller få lov til at genåbne, er stadig usikkert. Chinchilla pelsavl er fortsat lovligt.

Pelsindustrien har i årevis befundet sig i en alvorlig økonomisk krise pga. manglende efterspørgsel. Samtidig har COVID-19 kastet lys over den sundhedsmæssige risiko ved minkavl.

Det har aldrig været mere åbenlyst, at pelsindustrien ikke hører fremtiden til, og derfor er det nu, kampen for et EU-forbud skal udkæmpes.

I EU er der momentum for et pelsforbud. 12 EU-lande har opfordret Kommissionen til at arbejde for et forbud. Desuden er Kommissionen i forvejen i gang med en omfattende revision af EU’s dyrevelfærdslovgivning, hvilket er en oplagt anledning til at forvise den europæiske pelsindustri til historiebøgerne.
2. Hvilke dyrearter opdrættes for deres pels i Europa?
Mink, ræve, chinchillaer og mårhunde. De fleste af de dyr, der opdrættes for deres pels, er mink.
3. Af hvilke grunde ønsker EU-lande at forbyde opdræt af pelsdyr og import af pels?
Pelsdyrfarme er uforenelige med dyrevelfærd. Da ræve, mink, mårhunde og chinchillaer bliver holdt indespærret i små bure, har de ingen mulighed for at få deres behov opfyldt eller udleve deres naturlige adfærd. At være indespærret gør derfor dyrene stressede, og de udvikler formålsløse gentagne bevægelser, samt gør skade på sig selv og andre dyr. Da dyrene lider på pelsfarmene for unødvendig mode, har mange lande forbudt denne praksis.
Et forbud mod import af pels skal samtidig forhindre, at pels kommer ind i EU fra andre lande som Kina og Rusland.
4. Hvad er det europæiske borgerinitiativ, og hvad er dets formål?
Det europæiske borgerinitiativ er en måde for EU-borgere at foreslå ændringer af lovgivningen direkte til Europa-Kommissionen. Det er en mulighed for europæere til aktivt at deltage i udformningen af EU's politik.

For at initiativet kan behandles af Kommissionen, skal initiativet underskrives af 1 million borgere fra hele EU.
5. Hvilke kriterier skal du opfylde for at kunne underskrive borgerinitiativet?
For at skrive under på et europæisk borgerinitiativ, skal du:
1. Være statsborger i et EU-land
2. Være gammel nok til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet

Derfor vil du blive bedt om at udfylde din fødselsdato for at vise, at du er over 18 år gammel.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at underskrive, kan du stadig hjælpe ved at dele borgerinitiativet med familie og venner og på sociale medier. Tak for din hjælp!
Arrow
!
Tilbage til hovedsiden Chevron